سفارش تبلیغ
صبا

تراوشات یک ذهن زیبا

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دخترای زمان ما

این چیه مد شده دخترا زیر مانتوی جلوباز یک تیشرت تنگ با ساپورت نازک میپوشن؟!


من یه زمانی رو یادم میاد که دخترا مانتوی اپل دار میپوشیدن،


هیکلشون شکل آقای خودنگار تو مردان آهنین میشد!!!


بعله! من مال اون نسلم


پوزخند  
پوزخند  پوزخند


آقای خودنگار


دراماتیک ترین گل دوران کودکی ما

این گل دراماتیک ترین گل دوران کودکیمون هست...


اون موقعا فوتبال پاک بود!


به خاطر واکی که یه همچین امکانی براشون فراهم کرده گل میزدن...!! :) نه به خاطر پول!

 

نمایش کلیپ

 

آیا از اون نسل هنوز کسی هست که این گل رو یادش باشه...؟!

 

واکی بایاشی